Articole care merită citite
Poartă modernizată în piața centrală din Turda

Poartă modernizată în piața centrală din Turda

access_time 10 septembrie 2018

Recent, poarta de intrare în Piața Centrală a fost modernizată prin montarea unui motor electric care va facilita accesul în incintă și

ASA CONS ROMANIA, parte a Grupului CONSOLIS, angajează PRIMITOR-DISTRIBUITOR MARFĂ

ASA CONS ROMANIA, parte a Grupului CONSOLIS, angajează PRIMITOR-DISTRIBUITOR MARFĂ

access_time 29 iunie 2018

ASA CONS ROMANIA,  parte a Grupului CONSOLIS, specializata în producţia elementelor din beton armat si precomprimat, cauta  Primitor – Distribuitor Marfa   Detalii job:

Handbal masculin, liga națională: Potaissa a dansat doar o repriză Dinamo București – Potaissa Turda 34-31 (15-20)

Handbal masculin, liga națională: Potaissa a dansat doar o repriză Dinamo București – Potaissa Turda 34-31 (15-20)

access_time 19 februarie 2016

De ce să reușească Potaissa, ceea ce nu a putut Granollers? Cam așa ar suna o explicație interogativă a eșecului

Anunț privind selecția pentru postul de director general la SC Salina Turda SA

Anunț privind selecția pentru postul de director general la SC Salina Turda SA

Anunț privind selecția pentru postul de director general la SC Salina Turda SA

access_time 13 noiembrie 2018 chat_bubble_outline 0 comentarii

SALINA TURDA S.A. organizează concurs pentru selecția candidaților pentru postul de director general pe o perioadă de maxim 4 ani.

 

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive:

Etapa I – selecția dosarelor candidaților.

Etapa a II-a – test scris și interviu pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.

DIRECTOR GENERAL – Condiții obligatorii 

 1. Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
 2. Atestat de manager în activitatea de turism (eliberat de minim 2 ani)
 3. Experienţă profesională generală, de cel puțin 10 ani, în domeniul studiilor superioare
 4. Experienţă de minim 7 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.*(art.143 din legea 31/1990)
 5. Fără înscrisuri în cazierul judiciar
 6. Fără înscrisuri în cazierul fiscal
 7. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 

 1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
 2. Copie act de identitate;
 3. Copie documente care atestăpregătirea profesională;
 4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncăsau Adeverință, după caz);
 5. Cazier fiscal;
 6. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
 7. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care sărezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare (Declarația se obține și se completează la depunerea dosarului);
 8. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese

(Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa [email protected]).

Criterii de evaluare/selecție: 

 • Competenţe specifice sectorului de activitate;
 • Competențe profesionale de importanță strategică;
 • Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
 • Competențe sociale și personale;
 • Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor

Bibliografie:

– OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

–  HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată.

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail [email protected]. Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 2 decembrie 2018.

Comentarii Facebook