Articole care merită citite
CSM Câmpia Turzii a pierdut victoria printre degete

CSM Câmpia Turzii a pierdut victoria printre degete

access_time 2 februarie 2015

Voleibaliștii de la Clubul Sportiv Municipal din Câmpia Turzii au suferit, sâmbătă 31 ianuarie, cea de-a doua înfrângere în campionat

5 miliarde de lei vechi pentru Câmpia Turzii de la Guvernul României

5 miliarde de lei vechi pentru Câmpia Turzii de la Guvernul României

access_time 15 septembrie 2015

Administratorul public din cadrul Primăriei Câmpia Turzii a fost prezent marți, 15 septembrie, la Prefectura Cluj pentru semnarea contractului de

Alegeri, Turda: De la necesitatea lucrului bine făcut, la necesitatea unei politici curate

Alegeri, Turda: De la necesitatea lucrului bine făcut, la necesitatea unei politici curate

access_time 18 noiembrie 2014

     Liderii celor două formaţiuni principale din Turda, PSD şi ACL vorbesc despre rezultatele locale din perspective diferite. Pentru

Concurs la Spitalul Câmpia Turzii, pentru postul de infirmier

Concurs la Spitalul Câmpia Turzii, pentru postul de infirmier

Concurs la Spitalul Câmpia Turzii, pentru postul de infirmier

access_time 30 septembrie 2018 chat_bubble_outline 0 comentarii

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea unui post  vacant de infirmier (studii G), în cadrul Secţiei Medicina Interna.

 

 

Concursul se va desfăşura în perioada 19.10.2018-24.10.2018 şi constă în următoarele etape succesive:

proba practică: în data de 19.10.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

interviul: în data de 24.12018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă;

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare .

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursusunt:

 • studii medii/generale;
 • curs infirmiera;
 • vechime in specialitate 6 luni.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de 11.10.2018 – ora 14,00, şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea înspecialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. 8. taxa concurs 50 lei (plătită la casieria unităţii).

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630

 

MANAGER, ANTAL IOSIF ADRIAN 

Comentarii Facebook