Articole care merită citite
”A fost odată …” La Papion

”A fost odată …” La Papion

access_time 22 octombrie 2014

Serile culturale continuă La Papion. Joi, 23 octombrie, de la ora 18, la cafeneaua culturală turdeană Maria-Rodica Bocoș își va

Pentru sărbătorile de iarnă, Farmec vine cu noi oferte speciale româneşti

Pentru sărbătorile de iarnă, Farmec vine cu noi oferte speciale româneşti

access_time 13 decembrie 2017

Farmec, cel mai important producător român de cosmetice, lansează în acest sezon o gamă generoasă de seturi speciale de sărbători, formate

Ecologizare în Parcul Municipal din Câmpia-Turzii

Ecologizare în Parcul Municipal din Câmpia-Turzii

access_time 11 iunie 2018

În data de 9 iunie Organizația Locală a UDMR din Cîmpia -Turzii a organizat o acțiune de ecologizare în Parcul

INFORMARE privind proiectul ʺSprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ

INFORMARE privind proiectul ʺSprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ

INFORMARE privind proiectul ʺSprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ

access_time 11 octombrie 2017 chat_bubble_outline 0 comentarii

caa-informare

Compania de Apă ARIEȘ S.A. derulează proiectul ʺSprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ în baza Contractului de Finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și a Fondurilor Europene –  Cod SMIS: 112718 cu o perioada de implementare de 51 de luni.

 

Valoarea totală a acestui proiect este de 6.967.052,00 lei fara T.V.A. din care:

– 3.273.694,90  lei fără T.V.A., valoare finanțată prin Programul Operațional Sectorial de Mediu pentru elaborarea documentelor suport aferente Aplicației de finanțare, respectiv: studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu hidrogeologic, studiu de inundabilitate, studiu topografic, expertize lucrări edilitare, expertize structuri, Master Plan revizuit, documentații (de avize, acorduri, autorizații), studiu privind descărcările de ape uzate industriale, analiză cost beneficiu, analiză instituțională, strategie gestionare nămol, documentație pentru evaluarea impactului asupra mediului și a siturilor Natura 2000, strategie achiziții, studiu privind balanța apei, studiu privind calitatea apei potabile, studiu privind calitatea apei uzate, organizare seminar/workshop de prezentare a Studiului de Fezabilitate;                             .

– 2.181.078,10  lei fără T.V.A., valoare finanțată în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare pentru următoarele activități: sprijin în procesul de evaluare a Aplicației de finanțare până la aprobarea de către Autoritatea de Management P.O.I.M.(inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare); elaborare documentații de atribuire (pentru contractele de servicii și cele de lucrări, suport în perioada de atribuire a contractelor),inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire și organizare seminar de prezentare a documentațiilor de atribuire și întocmirea raportului final intermediar;

– 1.512.279,00 lei fără T.V.A., valoare ce va fi finanțată în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ.

Obiectivul general: continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apă uzată.

Implementarea proiectului va conduce la:

– utilizarea raţională a resurselor de apă prin asigurarea de servicii centralizate de alimentare cu apă potabilă de calitate, prin optimizarea consumului și reducerea pierderilor de apă în rețelele de distribuție;

– conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului – prin colectarea, epurarea și evacuarea corespunzătoare a apelor uzate urbane din aglomerările peste 2000 l.e.;

– reducerea riscurilor asupra sănătații umane și protejarea sănătăţii umane prin epurarea corespunzătoare a apei;

– eficientizarea activității Operatorului Regional al serviciilor de apă și canalizare prin diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea foselor septice;

– îmbunătățirea calităţii apei în cursurile de apă de suprafață prin epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere înainte de descărcarea lor în emisari naturali.

  Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Contact: Compania de Apă Arieş SA

Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda

Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772

E-mail: [email protected]

http://www.caaries.ro

Project manager: Mihaela Sârb

Comentarii Facebook