Articole care merită citite
Câmpia Turzii: Recalificarea profesională poate rezolva o parte a problemelor sociale

Câmpia Turzii: Recalificarea profesională poate rezolva o parte a problemelor sociale

access_time 9 decembrie 2014

Proiectul european ” Șomerii din Câmpia Turzii  spre o nouă meserie” ar putea constitui una din pârghiile prin care s-ar

Burse pentru elevii din Mihai Viteazu

Burse pentru elevii din Mihai Viteazu

access_time 28 martie 2013

Aproape 150 de elevi din comuna Mihai Viteazu vor primi burse în acest an. Cu ocazia aprobării bugetului comunal pentru

Matei Cristian: „Consider că este foarte important să votăm după cum ne dictează conștiința, conform valorilor morale pe care le-am dobândit!”

Matei Cristian: „Consider că este foarte important să votăm după cum ne dictează conștiința, conform valorilor morale pe care le-am dobândit!”

access_time 4 octombrie 2018

Dragi turdeni, în acest sfârșit de săptămână suntem chemați la vot. Va fi un moment în care ne vom exprima

Post temporar vacant de muncitor necalificat la Spitalul Câmpia Turzii

Post temporar vacant de muncitor necalificat la Spitalul Câmpia Turzii

Post temporar vacant de muncitor necalificat la Spitalul Câmpia Turzii

access_time 10 octombrie 2018 chat_bubble_outline 0 comentarii

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar  vacant  de muncitor necalificat in cadrul Blocului Alimentar.

 

 

Concursul se va desfăşura în perioada 24.10.2018-26.10.2018 şi constă în următoarele etape succesive:

 

proba practica24.12018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel  Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

interviu: 26.10.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea postului de muncitor necalificat.

– studii generale; 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de 16.10.2018 – ora 15,00, şi vor conţine în mod obligatoriu:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie);
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  6. curriculum vitae;
  7. chitanţătaxă concurs 50 lei.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630 .

MANAGER, ANTAL IOSIF ADRIAN

Comentarii Facebook