Articole care merită citite
Spitalul Regional de Urgență va fi construit la Cluj

Spitalul Regional de Urgență va fi construit la Cluj

access_time 7 octombrie 2017

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a reconfirmat în cadrul conferinței de presă susținute vineri, 6 octombrie 2017, faptul

Cum curge şi plouă în bazinul didactic de înot şcolar (video)

Cum curge şi plouă în bazinul didactic de înot şcolar (video)

access_time 30 octombrie 2013

         Preşedintele Consiliului de Administraţie de la Salina SA, Robert Cojan  prezintă acum, în faţa Consiliului Local

CAA: Anunț de întrerupere a furnizării apei potabile

CAA: Anunț de întrerupere a furnizării apei potabile

access_time 8 februarie 2016

Compania de Apă Arieș (CAA) anunţă întreruperea furnizării apei potabile, marți, 9 februarie 2016, între orele 8 – 16, în

Articol

Post vacant de consilier, Clasa I, la poliția locală Turda

Post vacant de consilier, Clasa I, la poliția locală Turda

access_time 13 noiembrie 2017 chat_bubble_outline 0 comentarii

Anunt angajare politia locala

SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN PERIOADA 14 – 19 DECEMBRIE 2017 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE : CONSILIER, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul financiar contabil, resurse umane și juridic – 1 post
Condiţii specifice de participare

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe sociale, ramura de științe – științe economice;

– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

proba scrisă se va susţine la Primăria Municipiului Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, Sala mare, în data 14 Decembrie 2017, orele 11,00
– proba de interviu se va susţine la Primăria Municipiului Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, Sala de protocol, în data de 19 Decembrie 2017, orele 09,00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

formularul de înscriere (poate fi obținut de la Serviciul financiar–contabil, resurse umane și juridic sau de pe site-ul www.politialocalaturda.ro , secțiunea cariere);
curriculum vitae, model comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
copia carnetului de muncă și după caz a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice;
copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
declarația pe propria răspundere care să ateste faptul că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

dosar plic.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, în perioada 13.11.2017 – 04.12.2017 și se predau secretariatului comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, Compartimentul Resurse Umane, P-ța Romana, nr. 39, Luni-Joi 07,00 – 15,30, Vineri 07,00-13,00, telefon 0264-317303, e-mail: [email protected] – Valerio Ioana, referent.

907 Vizualizări totale, 1 Vizualizări azi

Comentarii Facebook