Articole care merită citite
Concurs de asistent medical pe  perioada determinata SPITALULUI MUNICIPAL “DR.CORNEL IGNA”CAMPIA TURZII

Concurs de asistent medical pe perioada determinata SPITALULUI MUNICIPAL “DR.CORNEL IGNA”CAMPIA TURZII

access_time 12 noiembrie 2016

Directiunea SPITALULUI MUNICIPAL “DR.CORNEL IGNA”CAMPIA TURZII JUD.CLUJ, va face cunoscut organizarea concursului de ocuparea a a unui post de asistent

Condițiile inumane de la policlinica din Câmpia Turzii din nou în atenția opiniei publice!

Condițiile inumane de la policlinica din Câmpia Turzii din nou în atenția opiniei publice!

access_time 6 septembrie 2016

La mai bine de jumătate de an de când în presa locală apărea o sesizare despre condițiile inumane și insalubre

Joi se oprește apa la Turda

Joi se oprește apa la Turda

access_time 28 septembrie 2015

Compania de Apă ARIEŞ anunţă întreruperea furnizării apei potabile, în data de 01.10.2015 între orele 07:30 – 20:00 în municipiul

Vezi aici ce proiecte vor vota consilierii locali turdeni în ședinta ordinara din 31 august!

Vezi aici ce proiecte vor vota consilierii locali turdeni în ședinta ordinara din 31 august!

Vezi aici ce proiecte vor vota consilierii locali turdeni în ședinta ordinara din 31 august!

access_time 25 august 2017 chat_bubble_outline 0 comentarii

cl-delegatie

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 31 AUGUST 2017 – ORA 11,00 –
Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente

Informare privind activitatea economico-financiară a Ocolului Silvic Valea Ierii pentru anul 2016 ;
Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii denumirii Piaţa Tricolorului unei locaţii din municipiul Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 anexa la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare şi întreţinere spaţii verzi aparţinând domeniului public din municipiul Turda încheiat sub nr. 17.440/19.12.2011.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării de la bugetul local al municipiului Turda a unor fonduri pentru Mănăstirea Mihai Vodă.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării HCL nr. 187/26.10.2009, HCL nr. 77/17.06.2010, HCL nr. 2/28.01.2011, HCL nr. 22/31.01.2013 şi HCL nr. 146/30.09.2010 cu privire la bunurile aflate în domeniul public/privat atribuite în administrarea societăţii Salina Turda SA.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocării doamnei Dediu Dorina din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al societăţii Salina Turda SA.

– iniţiatori consilierii locali: Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Sărmăşan Marius Adrian, Moldovan Emil, Nap Adrian şi Anca Doru Paul Ioan.

Probleme ale Direcţiei Economice:
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Direcţiei Tehnice:
6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Notă: Datorită volumului mare de file Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020, poate fi consultat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei UAT – Municipiul Turda pentru lucrările de investiţii aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului tarifar actualizat pe aria de operare a Companiei de Apă Arieş SA, pentru perioada 2017-2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020, a terenului/terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:
7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea structurii de funcţii publice pentru Serviciul Public Poliţia Locală Turda, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Primarului Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

 

P R I M A R,

MATEI CRISTIAN OCTAVIAN

S E C R E T A R,

PAULA LETIȚIA MIC

Comentarii Facebook